Projekt “Training Course for Youth Councils Leaders and Supervisors”

Projekt “Training Course for Youth Councils Leaders and Supervisors”

Rozpoczynamy rekrutację na międzynarodowy trening

Rozpoczynamy rekrutację do projektu “Training Course for Youth Councils Leaders and Supervisors”, który odbędzie się w dniach 18-24 września br. w Nowym Gierałtowie (Polska).

Zapraszamy opiekunów, liderów i radnych Rad Młodzieżowych, działaczy samorządów szkolnych oraz wszystkich zainteresowanych utworzeniem rady młodzieżowej w swoich lokalnych społecznościach.

Tematyka:
Rady Młodzieżowe
Obywatelstwo europejskie i świadomość europejska
Demokracja i partycypacja
Dialog
Młodzież (uczestnictwo, praca z młodzieżą, polityka młodzieżowa)

Krótki opis projektu:
Celem projektu jest spotkanie liderów i opiekunów rad młodzieżowych z 7 krajów partnerskich (Armenia, Chorwacja, Estonia, Grecja, Gruzja, Jordania, Ukraina, Polska), aby mogli wymieniać się doświadczeniami oraz podejściem do pracy z młodzieżą i radami młodzieżowymi. Projekt pozwoli również na pogłębienie wiedzy z zakresu partycypacji młodzieży w Europie oraz poznania oferowanych możliwości, jak również zwiększać motywację i poprawiać przyszłą pracę wykorzystując zdobyte doświadczenia.


Więcej informacji znajdziesz w załączonym pliku - Info Pack

Zgłoszenia przyjmujemy za pomocą formularza: https://forms.gle/MmPUzdZzhdvaKs3CAProjekt dofinansowany ze środków Erasmus+


21

szkół

z 11 miast i 6 województw współpracujących z nami

3.2

mln euro

wartość zrealizowanych projektów

38

wniosków

o dofinansowanie

1247

uczniów

mających szansę na zagraniczne praktyki

100

% pozytywnie

rozpatrzonych wniosków