Aktualności

FUNDACJA

Aktualności

2023

"Poznaj inną kulturę- edycja 2023 "

Cele zakładane w projekcie "Poznaj inną kulturę - edycja 2023" zostały zrealizowane. Dzięki udziałowi w projekcie
dzieci i młodzież z Gminy Długołęka mogły nawiązać nowe znajomości, zbudować relacje z rówieśnikami oraz
poszerzyć swoją wiedzę na temat innych kultur. Przeprowadzone warsztaty pozwoliły nam na szerzenie idei
wzajemnej tolerancji i akceptacji w grupie rówieśniczej.
Rezultaty zadania:
1. W ramach realizacji zadania publicznego został przeprowadzony projekt, który obejmował 5 dni roboczych, przez 5h dziennie (09:00 – 14:00), w Kamieniu w dniach 7.08.2023 r.- 11.08.2023 r. dla 15 dzieci i młodzieży z Gminy Długołęka. Zajęcia zostały przeprowadzone przez animatora przy pomocy asystenta.
2. Broszura podsumowująca projekt.
Dzięki warsztatom mieszkańcy gminy Długołęka, głównie dzieci i młodzież miały możliwość spędzenia czasu z
rówieśnikami, stworzenia społeczności lokalnej, wspólnoty. Uczestnicy projektu zwiększyli swoją świadomość
międzykulturową.