Aktualności

FUNDACJA

Aktualności

         

"Edukacja przez zabawę"

Projekt został zrealizowany przez Naszą Fundację - Educational Trip wraz z Sołtysem miejscowości Godzieszowa w gminie Długołęka. Projekt został sfinansowany ze środków programu "Działaj Lokalnie" Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa w Oleśnicy.

Celem głównym projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku wczesnoszkolnym zamieszkujących tereny wiejskie w porównaniu do rówieśników dorastających w mieście.

Przeprowadzone działania w ramach niniejszego projektu to zajęcia z animatorką dla dzieci, które odbywały się na przełomie lipca i sierpnia 2020 r. w miejscowości Godzieszowa w świetlicy wiejskiej oraz terenie przyległym. Odbiorcami projektu były dzieci z gminy Długołęka, głównie lokalnie z miejscowości Godzieszowa. Łącznie w zajęciach wzięło udział 16 osób w przedziale wiekowym od 4 lat do 12.

W ramach projektu zorganizowany został cykl pięciu warsztatów dla dzieci i młodzieży o różnorodnej tematyce, takiej jak:
• Eksperymenty - uczenie się przez doświadczanie
• Kreatywność to zabawa - sztuka dostępna dla każdego
• Bliżej z naturą - ekologiczne tworzenie mas plastycznych w duchu "less waste"
• Spotkanie z inną kulturą - warsztaty z wolontariuszem z zagranicy
• Outside the box - myślenie poza schematami, tworzenie własnych gier planszowych

Zajęcia charakteryzowały się mnogością technik kreatywnych z jakimi pracowali uczestnicy. Odbiór był zawsze bardzo pozytywny, co jeszcze bardziej utwierdza nas w działaniu i motywuje do dalszej aktywności w społeczności lokalnej.

Głównym rezultatem projektu jest rozwój dzieci i stworzenie im szansy na edukację pozaformalną.
W ramach projektu została wypracowana broszura podsumowująca.

Zapraszamy do Galerii zdjęć po fotorelację z projektu!

................................................................................................................................................................................................................................................................


        


„Poznaj inną kulturę – warsztaty z zagranicznymi wolontariuszami”

Projekt zrealizowany przez Naszą Fundację - Educational Trip wraz z Sołectwem Kamień, przy współfinansowaniu Gminy Długołęka.
Głównym celem projektu było zwiększenie świadomości międzykulturowej oraz integracja mieszkańców gminy Długołęka.

Warsztaty dla dzieci odbywały się przez 20 dni, przez 5 godzin dziennie w terminie 6.07-10.07.2020 (I turnus), 13.07-17.07.2020 (II turnus), 20.07-24.07.2020 (III turnus), 27.07-31.07.2020 (IV turnus). We wszystkich 4 turnusach wzięło udział 62 uczestników. Dodatkowo został przeprowadzony dwudniowy turnus warsztatów z zagranicznymi wolontariuszami dla młodzieży z gminy Długołęka. Udział w 5 turnusie wzięło 10 uczestników. W zajęciach z wolontariuszami wzięły udział dzieci mieszkające na terenie Gminy Długołęka.
Wolontariusze, którzy współprowadzili zajęcia dla uczestników pochodzili z Hiszpanii, Ukrainy, Rosji, Turcji, Gruzji oraz Azerbejdżanu. Dzięki warsztatom mieszkańcy gminy zintegrowali się oraz zaktywizowali.
W ramach podsumowania wszystkich działań i upowszechnienia rezultatów 12 sierpnia zostało zorganizowane spotkanie informacyjno-promocyjne. Na spotkaniu odbyło się podsumowanie wszystkich zrealizowanych działań wraz z wystawą zdjęć.

Dzięki realizacji projektu osiągnięto następujące rezultaty:
- zwiększenie świadomości międzykulturowej mieszkańców Gminy (poprzez kontakt z wolontariuszami zagranicznymi),
- podniesienie kompetencji językowych, przełamanie bariery językowej (zdobytych głównie w formie gier i zabaw oraz krótkich opowieści o danej kulturze, kraju),
- integracja mieszkańców Gminy Długołęka (poprzez wspólne uczestniczenie w warsztatach),
- wzrost tolerancji wobec obcokrajowców (poprzez kontakt z wolontariuszami zagranicznymi),
- poznanie kultur innych krajów: tradycji, jedzenia, zwyczajów (poprzez kontakt z wolontariuszami zagranicznymi),
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu (udział w warsztatach),
- rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (udział w warsztatach).

Społeczność gminna bardzo pozytywnie odebrała całą inicjatywę, rodzice byli zadowoleni, że mogli uatrakcyjnić wakacje swoim dzieciom oraz zapewnić im edukację pozaformalną. Trwałe rezultaty projektu to integracja lokalnej społeczności oraz poszerzenie idei tolerancji i akceptacji między ludźmi z różnych stron świata. W przyszłości skutkować one będą większą otwartością i elastycznością na inność, wielokulturowość obecną we współczesnym świecie.

Zapraszamy do Galerii zdjęć po fotorelację z projektu!


................................................................................................................................................................................................................................................................


"Mobility Makes Us Professionals VII"


W 2020 r. Fundacja Educational Trip miała okazję współpracować z organizacją Parnumaa Kutsehariduskeskus z Estonii. Razem z organizacją z Estonii zrealizowaliśmy część projektu Mobility Makes Us Professionals VII.

Nasza fundacja wystąpiła w roli organizacji goszczącej. Naszym zadaniem było przyjęcie 5 uczniów z Estonii i zorganizowanie dla nich pobytu i praktyk zawodowych we Wrocławiu. Uczestnicy byli uczniami z kierunku technik spawacz. W związku z realizacją tego projektu nawiązaliśmy współpracę z dwoma firmami we Wrocławiu, tj. SAWA oraz ZPHU ALTANIKA Mariusz Krzyśków. W terminie 05.03.2020 - 9.04.2020 estońscy uczniowie doskonalili swoje umiejętności zawodowe pod okiem specjalistów we wrocławskich firmach SAWA oraz ZPHU ALTANIKA Mariusz Krzyśków.

Było to dla nas niezwykle rozwijające doświadczenie, pierwsze w historii działania naszej fundacji i zapewne nie ostatnie. Projekt został zrealizowany zgodnie z założeniami. Uczniowie odbyli praktyki, uzyskali certyfikaty i z nowymi doświadczeniami zawodowymi i życiowymi powrócili do Estonii.


................................................................................................................................................................................................................................................................


„Poznajmy się - spotkanie z inną kulturą”


Głównym celem projektu było zwiększenie świadomości międzykulturowej wśród mieszkańców gminy Długołęka. Działania projektowe przyczyniły się do integracji mieszkańców w gminie Długołęka. Warsztaty umożliwiły mieszkańcom rozwój tożsamości społeczności wiejskiej. Efektem warsztatów było również przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom, tj. wykluczenie społeczne mieszkańców gminy oraz wzrost tolerancji w stosunku do obcokrajowców.

Niniejszy projekt był odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby mieszkańców gminy Długołęka. Projekt dotykał istotnego społecznie problemu, który występuje częściej na terenach wiejskich tj.: utrudniony kontakt z przedstawicielami innych krajów, możliwość poznania odmiennych kultur, dostęp do bezpłatnej nauki, ze szczególnym uwzględnieniem języków obcych.

W ramach projektu zrealizowano warsztaty na terenie gminy Długołęka, w miejscowości Kamień, z udziałem zagranicznych wolontariuszy. Warsztaty trwały 7 dni (tylko dni robocze), przez 4 godziny dziennie w terminie 19.08 - 23.08.2019 oraz 26.08 - 27.08.2019. Dzięki warsztatom mieszkańcy gminy zintegrowali się oraz zaktywizowali. W warsztatach wzięły udział dzieci z gminy Długołęka. Wolontariusze przeprowadzili dla nich cykl zajęć, dzięki którym zwiększyła się świadomość międzykulturowa uczestników. Wolontariusze pochodzili z Hiszpanii, Włoch i Maroko. Podczas zajęć obecny był tłumacz symultaniczny.

Społeczność bardzo pozytywnie odebrała całą inicjatywę, rodzice byli zadowoleni, że mogli uatrakcyjnić wakacje swoim dzieciom. Rodzice wykazali duże zainteresowanie wszelkim aktywnościom, które łączą zabawę z nauką.

21

szkół

z 11 miast i 6 województw współpracujących z nami

3.2

mln euro

wartość zrealizowanych projektów

38

wniosków

o dofinansowanie

1247

uczniów

mających szansę na zagraniczne praktyki

100

% pozytywnie

rozpatrzonych wniosków