O projekcie

O projekcie

Women on the RISE: Upskilling Ukrainian Refugees women through sustainable and digital entrepreneurship learning pathways

/Women on the RISE: Podnoszenie kwalifikacji ukraińskich uchodźczyń poprzez zrównoważone i cyfrowe ścieżki uczenia się przedsiębiorczości/

jest realizowany przez konsorcjum zaangażowanych organizacji z: Włoch, Szwecji, Hiszpanii, Niemiec, Litwy i Polski. Projekt W-Rise dąży do wspierania samozatrudnienia i wzmocnienia pozycji ukraińskich uchodźczyń poprzez zrównoważoną i cyfrową przedsiębiorczość, przyczyniając się do bardziej integracyjnej i zrównoważonej przyszłości.


DLA KOGO?
- dla ukraińskich uchodźczyń
- dla kobiet z mniejszymi szansami,
- dla edukatorów dorosłych.


CO OFERUJEMY?
    - kompleksowy kurs na temat przedsiębiorczości cyfrowej i ekologicznej,
    - kompendium historii sukcesu kobiet-przedsiębiorców,
    - innowacyjne narzędzia, takie jak Gamification Toolkit, dla edukatorów dorosłych,
    - uczestnictwo w sieci W-Rise, łączącej uczestników z interesariuszami i ekspertami w tej dziedzinie.


Strona FB Fundacji: https://www.facebook.com/FundacjaEducationalTrip

Strona www projektu: https://w-rise.weebly.com/
Strona FB projektu: https://www.facebook.com/people/W-Rise/61557221426168/21

szkół

z 11 miast i 6 województw współpracujących z nami

3.2

mln euro

wartość zrealizowanych projektów

38

wniosków

o dofinansowanie

1247

uczniów

mających szansę na zagraniczne praktyki

100

% pozytywnie

rozpatrzonych wniosków