Oferta

Kompleksowa koordynacja projektów z programu Erasmus+

01
01

Bezpłatne sporządzenie wniosku o dofinansowanie oraz formalne złożenie go.

02
02

Wykonanie kontraktacji projektu (ankieta beneficjenta, formularz kontaktowy, wsparcie procesu przygotowania umowy oraz wykonania i załączenia dokumentów do systemu EU login).

03
03

Znalezienie partnerów zagranicznych oraz stały kontakt w celu ustalenia wszystkich szczegółów projektu (miejsca praktyk, zakwaterowanie, program kulturowy).

04
04

Przeprowadzenie przygotowania językowego i kulturowego dla uczniów przed wyjazdem.

05
05

Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli - opiekunów przed wyjazdem.

06
06

Obsługa techniczna projektu (zakup biletów lotniczych, organizacja podróży krajowej, zakup odpowiedniego ubezpieczenia dla uczestników projektu).

07
07

Kompleksowe przygotowanie wymaganej dokumentacji (regulamin rekrutacji, formularz zgłoszeniowy, umowa ucznia ze szkołą, porozumienie o programie zajęć, zobowiązanie do zapewnienia jakości mobilności, dokument Europass Mobilność) oraz obsługa platform (FRSE OnLine oraz Mobility Tool+).

08
08

Zarządzanie budżetem.

09
09

Nadzór jakościowy projektu

10
10

Ewaluacja projektu (spotkanie ewaluacyjne z uczniami, podsumowanie projektu z Zespołem Projektowym),

11
11

Rozliczenie projektu (opracowanie raportu końcowego wraz z wymaganymi załącznikami).

21

szkół

z 11 miast i 6 województw współpracujących z nami

3.2

mln euro

wartość zrealizowanych projektów

38

wniosków

o dofinansowanie

1247

uczniów

mających szansę na zagraniczne praktyki

100

% pozytywnie

rozpatrzonych wniosków