Nasze działania

FUNDACJA

Nasze działania


Projekty zrealizowane:

1. „Poznaj inną kulturę – warsztaty z zagranicznymi wolontariuszami” –  Kamień 2020 r.
2. „Edukacja przez zabawę” – Godzieszowa 2020 r.
3. „Mobility Makes Us Professionals VII” – międzynarodowe staże 5 uczniów z Estonii w polskich przedsiębiorstwach – marzec 2020 r.
4. „Poznajmy się - spotkanie z inną kulturą” – Kamień 2019 r.


Projekty w trakcie realizacji:

1. Szkolenia dla uczniów szkół technicznych przygotowujące do wyjazdów na międzynarodowe staże zawodowe
2. Wymiana młodzieżowa „ Digital Detox For Better Communication” (2020-1-PL01-KA105-080354)

21

szkół

z 11 miast i 6 województw współpracujących z nami

3.2

mln euro

wartość zrealizowanych projektów

38

wniosków

o dofinansowanie

1247

uczniów

mających szansę na zagraniczne praktyki

100

% pozytywnie

rozpatrzonych wniosków