O Fundacji Educational Trip

FUNDACJA

O Fundacji Educational Trip


Fundacja Educational Trip została stworzona w kwietniu 2019 roku. Jej założycielem i fundatorem jest Jarosław Dudek – Prezes Fundacji a także założyciel firma Educational Trip, która powstała w 2015 r.

Wieloletnia praca Jarosława Dudka w obszarze dofinansowań z funduszy europejskich oraz chęć dalszego rozwoju i działania przede wszystkim na rzecz kształcenia dzieci i młodzieży oraz rozwój lokalny mieszkańców zaowocował założeniem fundacji Educational Trip.

Nasze cele:
- podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej m.in.: rozwijanie świadomości regionalnej, narodowej i europejskiej,
- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności;
- nauka, edukacja, oświata i wychowanie m.in.: edukacja międzykulturowa, szkolnictwo zawodowe, kształcenie zawodowe, nauka języków, nauka poprzez mobilności krajowe i zagraniczne;
- inicjowanie wszelkich form aktywności młodzieży;
- upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich;
- działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
- promocja i organizacja wolontariatu.

Nasze plany:
-  rozpoczęcie i koordynacja wolontariatu na terenie Gminy Długołęka;
-  wolontariat europejski w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Długołęce oraz Gminnym Ośrodku Kultury  w Długołęce;
-  rozwój międzynarodowych staży zawodowych, nawiązanie współpracy z nowymi partnerami zagranicznymi oraz lokalnymi przedsiębiorcami;
-  działalność na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego w Polsce (organizacja i wsparcie w funkcjonowaniu konsorcjum szkół technicznych i zawodowych w Polsce);
-  kolejne edycje projektów lokalnych.

21

szkół

z 11 miast i 6 województw współpracujących z nami

3.2

mln euro

wartość zrealizowanych projektów

38

wniosków

o dofinansowanie

1247

uczniów

mających szansę na zagraniczne praktyki

100

% pozytywnie

rozpatrzonych wniosków