Doświadczenie

O nas

Doświadczenie

Aplikowaniem o środki unijne dla szkół oraz koordynacją projektów zajmujemy się od 2015 r. W chwili obecnej współpracujemy z 21 szkołami na terenie województwa dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, opolskiego, mazowieckiego oraz śląskiego.

Doświadczenie zgromadzone w trakcie realizacji projektów pozwala nam przygotować aplikację na dowolny wybrany przez Państwa kierunek kształcenia zawodowego. Posiadamy również szeroką sieć partnerów zagranicznych, z którymi współpracujemy od wielu lat

Oferują oni organizację staży na wysokim poziomie. Szczególnie polecamy partnerów z: Wielkiej Brytanii, Irlandii, Włoch, Hiszpanii i Austrii.

W trakcie naszej 4-letniej współpracy ze szkołami pozyskaliśmy dofinansowanie na realizację 28 projektów na łączną kwotę 3 223 134,00 EUR. Dzięki współrealizacji tych wniosków szansę na zagraniczne praktyki uzyskało aż 1247 uczniów.

Realizowaliśmy praktyki zagraniczne dla kierunków:
technik weterynarii,
technik architektury krajobrazu,
technik ogrodnik,
technik ekonomista,
technik logistyk,
fototechnik,
technik organizacji reklamy,
technik cyfrowych procesów graficznych,
technik spedytor,
technik hotelarstwa,
technik żywienia i usług gastronomicznych,
technik technologii żywności,
technik drogownictwa,
technik pojazdów samochodowych,
technik geodeta,
technik informatyk,
technik elektronik,
technik elektryk,
technik energetyk,
technik mechanik,
technik mechatronik,
technik optyk,
technik fotografii i multimediów,
technik usług fryzjerskich,
technik grafiki i poligrafii cyfrowej,
technik przemysłu mody,
technik rolnik,
technik budownictwa,
technik inżynierii sanitarnej,
technik robót wykończeniowych,
technik technologii drewna,
ślusarz,
kucharz,
cukiernik,
sprzedawca,
fryzjer,
krawiec,
mechanik pojazdów samochodowych.


Zobacz referencje

Realizowaliśmy praktyki zagraniczne dla kierunków:

 • technik architektury krajobrazu,
 • technik budownictwa,
 • technik cyfrowych procesów graficznych,
 • technik drogownictwa,
 • technik ekonomista,
 • technik elektronik,
 • technik elektryk,
 • technik energetyk,
 • technik fotografii i multimediów,
 • fototechnik,
 • technik geodeta,
 • technik grafiki i poligrafii cyfrowej,
 • technik hotelarstwa,
 • technik informatyk,
 • technik inżynierii sanitarnej,
 • technik logistyk,
 • technik mechanik,
 • technik mechatronik,
 • technik ogrodnik,
 • technik optyk,
 • technik organizacji reklamy,
 • technik pojazdów samochodowych,
 • technik przemysłu mody,
 • technik robót wykończeniowych,
 • technik rolnik,
 • technik spedytor,
 • technik technologii drewna,
 • technik technologii żywności,
 • technik usług fryzjerskich,
 • technik weterynarii,
 • technik żywienia i usług gastronomicznych,
 • cukiernik,
 • fryzjer,
 • krawiec,
 • kucharz,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • sprzedawca,
 • ślusarz.
21

szkół

z 11 miast i 6 województw współpracujących z nami

3.2

mln euro

wartość zrealizowanych projektów

38

wniosków

o dofinansowanie

1247

uczniów

mających szansę na zagraniczne praktyki

100

% pozytywnie

rozpatrzonych wniosków